Jézus szíve Katolikus Templom

A 1920-as években épült a római katolikus templom, eklektikus stílusban. Előtte nem volt a településnek saját katolikus temploma, a hívek Iharosba jártak szentmisére. Kauzli Dezső iharosi káplán ígéretet tett, amint teheti templomot épít Inkén. Veszprémi kanonokként nem feledte ígéretét és nekilátott a templom építésének. A templom összes téglájába beleégettette monogramját.
A templom bejárata felett hatalmas, kör alakú rózsaablak található. A szószék, a fő- és a mellékoltár carrarai márványból készült. Nyugati mellékoltára alatt nyugszik Inke vértanú plébánosa, Padányi Sándor, akit a szovjet katonák brutálisan megkínoztak, majd holttestét megbecstelenítették, mivel az atya nem akart gyónási titkot elárulni nekik. Padányi atya 2003-ban Inke díszpolgárává lett.
8724 Inke, Béke u. 1., Tel.: 06-82/720-437