Szentlélek római katolikus templom

Az 1119-ben a szentföldi zarándokok védelmére alapított templomos lovagrend Magyarországon Csurgón építette fel első rendházát. A legősibb katolikus lovagrend, a johanniták ittlétéről is már 1163-ból van adat. A rendház konventté, hiteles hellyé fejlődött. A templárusok feloszlatása után a vránai uradalom a koronára szállt. A mohácsi csatavesztés körüli időkben a templom és rendház tulajdonjogát birtokló vránai perjeli cím megszerzéséért vívott harcban Zrínyi Miklós és Török Bálint családja harcolt egymással.
Csurgót Szigetvár után, 1556-ban foglalta el a török. A törökök imaházként használták. Amikor 1594-ben hat évre, magyar kézre került, a szentély és a sekrestye megmaradt romjaiból kis templomot alakítottak ki, és oltárt emeltek benne a Szentlélek tiszteletére.
Amikor 1728-ban Festetics Kristóf megvásárolta a csurgói birtokot, a templom romokban hevert. 1731-ben kezdték meg a helyreállítását, és 8 év múlva fejezték be. Valószínűleg nem csak a torony Árpád-kori. Eredetileg vártorony céljára épült, alul négyszögletes, felül szép átmenettel falazódik nyolcszögletessé. Karakteres lefedéssel készült gúla formában.
A történelem során többször sérüléseken és átépítéseken ment át, román, gót és barokk elemeket visel magán.
8840 Csurgó, Johanniták tere, Tel.: 06-82/471-131